Civa mühendislik olarak, uluslararası standartlara uygun şekilde, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, sivil, resmi, ticari tesisler, oteller, bankalar, eğitim kurumları ve konsept işlerin mekanik tesisat proje, taahhüt, müşavirlik ve servis hizmetlerini, sürdürülebilir enerji ve eco inşaat strateji ve teknikleri ile birleştirerek anahtar teslim hizmet veriyoruz. Stratejik proje planlama sürecinde;işverenler, yatırımcı, kamu veya tasarımcılar ile planlama ve tasarım ilkelerini, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak belirler, hedefleri tesbit ederiz. Belirlenen hedefler doğrultusunda projelerimizi gerçekleştiriyoruz.
Civa Engineering, in accordance with international standards, industrial facilities, shopping centers, civic, public, commercial premises, hotels, banks, educational institutions, and the concept of mechanical installation works projects, contracting, consultancy and maintenance services, sustainable energy and eco-building strategies and techniques combining them with turnkey serve. Strategic project planning process, employers, investors, designers, planning and design principles for the public sector or, depending on the national and international sustainability criteria sets, we identified targets. Carry out projects in line with the objectives set.
EN | TR